Blog

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja

Istarska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Alokacija javnog poziva iznosi 550.000,00 kn. Sredstva za navedenu mjeru osigurana su iz EU projekta REI II čiji je nositelj Istarska županija, a koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Javni poziv bit će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. kolovoza 2020. godine. Prijavitelj može ostvariti pravo na potporu u maksimalnom iznosu do 27.600,00 kn.

Potpora je namijenjena svim nezaposlenim osobama bez obzira na dužinu nezaposlenosti, radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Također, potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje ne trebaju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već je dovoljno da ispune propisan obrazac gdje svojim potpisom potvrđuju da su nezaposleni.

Potpora na temelju ovog Javnog poziva može se odobriti i osobama koje namjeravaju koristiti potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali pod uvjetom da se neće ostvariti financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje će se financirati ovom potporom.

Da bi se ostvarila mogućnost za poticaje za samozapošljavanje prije svega potrebno je  sastaviti dobar poslovni plan i troškovnik. Popunjenost poslovnog plana, financijska održivost projekta, procjena konkurencije na tržištu i sve ostalo u poslovnom planu se ocjenjuje.

Uz poslovni plan potrebno je sastaviti i troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. To su troškovi koji se odnose na registraciju poslovnog subjekta, troškovi nabave opreme, troškovi računovodstvenih usluga, troškovi zakupa poslovnog prostora te troškovi doprinosa i drugo.

Prijaviteljima je osigurana stručna pomoć pri pisanju poslovnog plana, a korisnicima mjere i poslovno mentorstvo. Cilj mentoriranja je povećati učinkovitost rada poduzetnika pri ostvarenju poslovnog cilja.

Više informacija pronađite na sljedećoj poveznici: Poticaji samozapošljavanje

Vaš Key consulting Tim!