Blog

Kako prebroditi kriznu situaciju u poslovanju?

Kako prebroditi kriznu situaciju u poslovanju?

Poduzetnici su uslijed nastale pandemije uzrokovane Corona virusom dovedeni pred zid neizvjesnosti. Za razliku od rizika kao vjerojatnosti nastanka određenog nepovoljnog ili štetnog događaja koji je moguće odrediti i izmjeriti te statistički izračunati, neizvjesnost označava nastalu okolnost za koju ne postoji spoznaja o nastanku štetnog događaja. Jedno je sasvim sigurno,  nitko od poduzetnika nije predviđao pandemiju svjetskih razmjera te da će se ona desiti u okvirima koji su danas svima poznati i koju svi poduzetnici proživljavaju.

U ovako nastalim okolnostima svi poduzetnici prisiljeni su hitno rješavati ovu kriznu situaciju kako svoje poslovanje i daljnji opstanak ne bi doveli u pitanje. Jedan od načina premošćivanja novonastale situacije je mogućnost uzimanja povoljnih zajmova/kredita.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te HBOR-om aktivno nastavlja pratiti situaciju uzrokovanu širenjem virusa COVID-19, te u skladu s time uvoditi i nove mjere koje će poduzetnicima olakšati razdoblje potpunog izostanka ili smanjenja gospodarske aktivnosti.

Na raspolaganju je više od milijardu kuna, a traže se i modeli za uspostavu novih instrumenata.

HAMAG-BICRO otvorio je Mikro zajmove za obrtna sredstva namijenjene mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financiraju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu: financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta, financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje, postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika, povećanje konkurentnosti, podmirenje obveza prema dobavljačima, pripreme izvoza, poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni. Raspon kamatnih stopa je od 0,5% do 1%, a maksimalni mogući zajam moguće je zatražiti do 25.000 EUR s rokom otplate do 3 godine. Detalji o ovom zajmu dostupni su na linku: https://keyconsulting.hr/esif-mikro-zajmovi-za-obrtna-sredstva/

Kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju, uvode se Mikro zajmovi za ruralni razvoj. Obrtna sredstva u sklopu ovog programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000 do 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja. Rok otplate je do 3 godine uz kamatnu stopu od 0.5% i poček do 12 mjeseci. Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada. Detalji vezani uz odobravanje ovog zajma dostupni su na linku: https://bit.ly/2VXYqD4

HAMAG BICRO odobrava i mikro i male investicijske zajmove s ciljem osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacje i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja te zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Najniži iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 1.000,00 EUR, a najviši iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR. Rok otplate je od 1  do 5 godina. Najniži iznos malih zajmova  investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,01 EUR, a najviši iznos kreće se do 50.000,00 EUR. Rok otplate je od 1 godine do 10 godina uključujući poček. Kamatna stopa kreće se u rasponu od 0,5% do 1,5%. Detalji o ovom zajmu na raspolaganju su na linku: https://keyconsulting.hr/izuzetno-povoljne-kamatne-stope-od-05-do-15-mikro-i-mali-investicijski-zajmovi/

HBOR je u okviru mjere COVID-19 otvorio dvije kreditne linije.

Prva kreditna linija je namijenjena poduzetnicima u turističkim djelatnostima. Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici čija je djelatnost pružanje usluga smještaja te priprema i usluživanje hrane, putničke agencije i organizacija putovanja te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (charter agencije). Kredit je namijenjen za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.  Kredit se može realizirati u iznosu od 100.000 EUR do 1.250.000 EUR uz godišnju kamatnu stopu od 0,00% za razdoblje do 3. godine, odnosno 1,50% za razdoblje otplate od 4. do 5. godine. Rok počeka je do 12 mjeseci. Više o ovom zajmu pogledajte putem linka: https://bit.ly/2KYGfqs

Druga kreditna linija koju je HBOR otvorio je kredit za obrtna sredstva namijenjen poslovnim subjektima privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, te poslovnim subjektima javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske. Kredit je namijenjen za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci. U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn uz fiksnu kamatnu stopu od 2% te rok otplate do 3 godine uključujući poček od 1 godine. Detaljnije o ovoj kreditnoj liniji pogledajte na linku: https://keyconsulting.hr/kredit-hbor-za-obrtna-sredstva-covid-19-mjera/

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

Obratite nam se s povjerenjem!

Vaš Key consulting tim!