Blog

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrava kredite iz područja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

NAMJENA KREDITA

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od navedenih EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.

Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita).

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
Rok korištenja
 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok
Poček
 • do 3 godine (do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)
Rok otplate
 • do 15 godina uključujući poček

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om. Kod izravnog kreditiranja, HBOR kao vlastito učešće u pravilu prihvaća najviše do 70% iznosa koje će krajnji korisnik dobiti iz ESI fondova. Kod kreditiranja putem poslovnih banaka postotak definira poslovna banka.

KAMATNA STOPA

Najmanje 1,7% godišnje (rok otplate do 10 godina) ili 1,9% godišnje (rok otplate dulji od 10 godina) primjenjivo za zahtjeve odobrene do 31.12.2018.

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita utvrđuje se najmanje u visini osnovne stope uvećane za maržu koja se utvrđuje ovisno o ocjeni kreditnog ranga krajnjeg korisnika kredita, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja (kolateralizacija) sukladno HBOR-ovom Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne stope.

Osnovnu stopu izračunava Europska komisija te ju objavljuje na svojoj internetskoj stranici. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama, kao i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

NAČIN KREDITIRANJA

 • Putem poslovnih banaka
 • Izravno kreditiranje
 • Model podjele rizika (podrazumijeva način provedbe programa kreditiranja HBOR-a u suradnji s poslovnim bankama, pri čemu HBOR i poslovna banka dijele rizik povrata plasiranih kreditnih sredstava

Više informacija pronađite OVDJE.

Vaš KeyConsulting tim!