Blog

LAGUR ISTARSKA BATANA – 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulutre

LAGUR ISTARSKA BATANA – 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulutre

OTVOREN!

ROK PRIJAVE: 15.10.2020. do 1.12.2020.

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem razvoja male ribarske infrastrukture na području FLAG-a Istarska batana.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 1.112.925,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 70.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. Iznimno:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u objekte za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, operacija može ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 1. Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 2. Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih stacionarnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture,
 2. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (kontejnerskog tipa i sl.),
 3. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili skladištenje svježih proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi nositelji projekata su sljedeći:

 • Prema tipu:
 1. jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 2. privatna poduzeća (trgovačka društva) ili obrti u gospodarskom sektoru ribarstva.
 • Prema kategoriji: mikro, mala ili srednja poduzeća;
 • Nositelj projekta mora biti subjekt u poslovanju s hranom s odobrenim ili registriranim objektom u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sukladno posebnom propisu u trenutku podnošenja prijave projekta. U slučaju ulaganja u nabavu montažnog objekta za maloprodaju, isto mora biti zadovoljeno do podnošenja (konačnog) Zahtjeva za isplatu.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!