Blog

Malo i srednje poduzetništvo – kreditiranje HBOR

Malo i srednje poduzetništvo – kreditiranje HBOR

KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost
 • zadruge, ustanove

koji posluju najmanje dvije godine.

  Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.

 

NAMJENA KREDITA

Ulaganja u:

 • Osnovna sredstva (materijalna imovina, osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji,osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada)
 • Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
 • Trajna obrtna sredstva (do 30% iznosa kredita)

NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita Najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši 8.000.000,00 kn.

Krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.

Rok korištenja 12 mjeseci
Poček Do 3 godine.

Do 5 godina za podizanje/restruktuiranje dugogodišnjih nasada.

Rok otplate Do 12 godina, uključujući poček.

U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 godine počeka.

 

INTEZITET FINANCIRANJA

HBOR financira do 75% predračunske vrijednosti investicije. U određenim slučajevima HBOR može razmotriti financirane iznosa ulaganja s uključenim PDV-om.

 

KAMATNA STOPA

2% godišnje

Za subjekte koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo i koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu.

4% godišnje Za sve ostale male i srednje poduzetnike.

 

NAKNADA ZA OBRADU I REZERVACIJU KREDITA

Naknada za obradu 0,5% od ukupnog iznosa odobrenog kredita.
Naknada za rezervaciju 0,25% troškovi rezervacije sredstava.

 

SREDSTVA OSIGURANJA KREDITA

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarske garancije,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a i
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Kod kreditiranja putem poslovnih banaka instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

Za sva pitanja ostajemo Vam na raspolaganju.

Vaš KeyConsulting tim!