Blog

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Europska komisija 27. svibnja 2020. predložila je plan oporavka za Europu kako bi pomogla državama članicama u otklanjanju gospodarskih i društvenih posljedica nastalih zbog pandemije COVID-19, te doprinijela pokretanju gospodarskog oporavka i jačanju otpornosti gospodarstva na razini EU-a.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) te će Hrvatskoj u okviru RRF-a biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna. Preduvjet za korištenje sredstava iz RRF-a je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji u skladu s ciljevima RRF-a obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti u narednim godinama, a najkasnije do 31. kolovoza 2026.

NPOO je strukturiran u 6 komponenta ili područja intervencije, unutar kojih su definirane podkomponente odnosno glavne reforme koje se trebaju provesti:

GOSPODARSTVO

 • Jačanje konkurentnosti i zelena tranzicija gospodarstva
 • Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo
 • Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom
 • Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava
 • Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom
 • Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma

JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA

 • Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
 • Daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave
 • Digitalna tranzicija društva i gospodarstva
 • Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom
 • Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove
 • Sprječavanje i suzbijanje korupcije
 • Jačanje fiskalnog okvira
 • Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca
 • Jačanje okvira za javnu nabavu

OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

 • Reforma obrazovnog sustava
 • Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta

TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA

 • Unaprjeđenje mjera zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada i
 • gospodarstvo budućnosti
 • Unaprjeđenje mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina
 • Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi

ZDRAVSTVO

 • Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

INICIJATIVA: OBNOVA ZGRADA

 • Obnova zgrada

Raspodjela ulaganja po komponentama NPOO-a:

 • 54 % namijenjeno projektima u gospodarstvu,
 • 15 % u obrazovanje, znanosti i istraživanje,
 • 12 % obnova zgrada,
 • 10 % javna uprava i pravosuđe,
 • 5 % zdravstvo i
 • 4% tržište rada i socijalna zaštita

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: https://keyconsulting.hr/natjecaji/ 

Vaš Key consulting Tim!