Blog

Najavljeni novi natječaji iz Mjere 4

Najavljeni novi natječaji iz Mjere 4
NATJEČAJI U NAJAVI
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ažurirani plan raspisivanja natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH do kraja 2019. godine. Sukladno objavljenom planu u studenom 2019. očekuje se raspisivanje natječaja za Operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno gospodarstvo) i Operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.
U nastavku donosimo uvjete koje prijavitelj mora osigurati za prijavu na natječaj kao i popis aktivnosti koje je moguće sufinancirati unutar mjere, uz napomenu da se radi o uvjetima iz prethodnog natječaja te da postoji mogućnost odstupanja.
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
Tko se može prijaviti:
 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike
 • fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenu prijave na natječaj,  pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad istih,  pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

 • pravne osobe moraju imati iskazanog minimalno jednog zaposlenika prema godišnjim satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (izuzev proizvođačke organizacije i mladih poljoprivrednika koji to moraju imati u trenu prijave)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana u trenu prijave na natječaj te mora plaćati socijalne doprinose
 • prijavitelj ima uređene financijske obveze prema proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
Prihvatljive aktivnosti:
 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda kao i prodajno-prezentacijske objekte, upravne prostore i slično
 • kupnja novih poljoprivrednih strojeva i opreme te gospodarskih vozila
 • kupnja zemljišta i objekata za realizaciju projekta (do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)
 • opći troškovi projekta (priprema elaborata, priprema kompletne dokumentacije za prijavu i ostalo)
 • nematerijalni troškovi (kupnja licence, računalnih programa, zaštita autorskih prava, registracija žigova)
Visina i intenzitet potpore:
 • visina potpore u pogledu najnižeg i najvišeg iznosa potpore će biti definirana natječajem
 • intenzitet potpore je 50 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno gospodarstvo)
Tko se može prijaviti:
 • fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenu prijave na natječaj (mladi poljoprivrednik može biti upisan i manje od godine dana u trenu prijave)
 • proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad istih (ne mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

 • pravne osobe moraju imati iskazanog minimalno jednog zaposlenika prema godišnjim satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (izuzev proizvođačke organizacije i mladih poljoprivrednika koji to moraju imati u trenu prijave)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika na osnovu poljoprivrede najmanje godinu dana u trenu prijave na natječaj (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati socijalne doprinose
 • prijavitelj ima uređene financijske obveze prema proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • mora imati ekonomsku veličinu minimalno onu koju se traži u natječaju (biti će propisana natječajem)
Prihvatljive aktivnosti:
 • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za razne namjene na gospodarstvu (čuvanje životinja, skladišni prostori, upravni prostori i prostori za ostale raznovrsne namjene)
 • ulaganje u sustave za navodnjavanje
 • kupnja opreme
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
 • kupnja zemljišta i objekata za realizaciju projekta (do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)
 • opći troškovi projekta (priprema elaborata, priprema kompletne dokumentacije za prijavu i ostalo)
 • nematerijalni troškovi (kupnja licence, računalnih programa, zaštita autorskih prava, registracija žigova)
Visina i intenzitet potpore:
 • potpora ne može biti niža od 5.000,00 EUR niti viša od 1.000.000,00 EUR (za prijavitelja koji posluje kraće od 2 godine maksimalna potpora iznosi 100.000,00 EUR)
 • intenzitet potpore je 50 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Ukoliko imate projektnu ideju obratite nam se s povjerenjem i budite spremni kako bi svoju prijavu podnesli na vrijeme.

Vaš Key consulting Tim!