Blog

Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

U NAJAVI: studeni 2019. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uputila je u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nacrt natječaja iz mjere 4, tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Objava natječaja je planirana za mjesec studeni 2019. godine.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 HRK.

INTENZITET I VISINA JAVNE POTPORE

Intenzitet javne potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova. U pojedinim slučajevima (korisnik je mladi poljoprivrednik, planinska područja ili značajno ograničena područja gdje se provodi projekt i ostali slučajevi) podiže se za dodatnih 20 % prihvatljivih troškova.

Minimalna potpora iznosi 5.000 EUR dok se iznos potpore ograničava na 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 100.000 EUR za korisnike početnike).

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Da bi bio prihvatljiv korisnik mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće,
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te moraju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose),
  • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
  • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja,
  • Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat sredstava odnosno uredno podmirivati obveze nastale iz zahtjeva za povrat sredstava dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora,
  • Korisnik koji je ili u kojem je osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga korisnika ne smije biti osuđen pravomoćnom presudom po točkama kako je navedeno u članku 8. stavku 1. Pravilnika,
  • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Listu prihvatljivih troškova pogledajte na sljedećoj poveznici: Lista prihvatljivih troškova.

KRITERIJI ODABIRA

Kriterije odabira pogledajte na sljedećoj poveznici: Kriteriji odabira.

Pripremite svoje projektne prijave na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva.

Za pomoć oko projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!