Blog

Natječaji za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2016. godinu

Natječaji za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2016. godinu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u suradnji s tijelima državne uprave, Uredima Vlade RH te javnim institucijama-davateljima financijskih potpora – 16. i 17. svibnja 2016., u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU za 2016. godinu. Video snimku info dana možete pronaći na sljedećem linku: Video prijenos

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • javni poziv za financiranje projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u
 • razvoju za školsku godinu 2016./2017.
 • provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
 • poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2016./2017.
 • potpora znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti
 • financijska potpora izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika
 • potpora u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola
 • potpora radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga

Više o natječajima ovog Ministarstva pronađite na sljedećoj poveznici: MZOS

Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • projekti u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
 • projekti usmjereni podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
 • programi usmjereni mladima

Više o natječajima ovog Ministarstva pronađite na sljedećoj poveznici: MSPM

2. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • projekti usmjereni borbi protiv siromaštva i socijalne isključivosti
 • financiranje lokalnih volonterskih centara
 • projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba
 • projekti u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika
 • uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada
 • socijalno uključivanje mladih
 • razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom
 • širenje mreže socijalnih usluga u zajednicidruštveno poduzetništvo

Više o natječajima ovog Ministarstva pronađite na sljedećoj poveznici: MSPM

3. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

Ministarstvo branitelja

 • promicanje vrijednosti domovinskog rata
 • psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji
  sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata

Više informacija na sljedećoj poveznici: Ministarstvo branitelja-Prezentacija Info dani 2016.

4. Kultura

Zaklada Kultura nova

 • razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa
 • razvojna podrška
 • podrška za razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa
 • razvojna podrška za suradničke platforme u RH i jugoistočnoj Europi

Više informacija o natječajima Zaklade: Kultura_Nova_info dani 2016

Agencija za elektroničke medije

 • dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

AEM – Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Ministarstvo kulture

5. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu

Državni ured za Hrvate izvan republike Hrvatske

 • kulturni, obrazovani, znanstveni, zdravstveni i ostali programi od interesa za hrvatski narod u BiH
 • programi i projekti hrvatske manjine u inozemstvu
 • programi i projekti hrvatskog iseljeništva
 • programi i projekti nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva
 • posebne potrebe i projekti Hrvata izvan RHi

Više informacija o natječajima potražite na sljedećoj poveznici: DUHIRH – programi i projekti, prezentacija 17-05-16

6. Zaštita zdravlja i borba protiv ovisnosti

Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

 • inovativni programi u području prevencije i resocijalizacije ovisnika

Ured za droge Natječaj Info dani 2016

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo zdravlja

 • suradnja u području ovisnosti provedbom nacionalnih strategija, planova i programa
 • psihosocijalna potpora oboljelima od malignih i kroničnih
 • suradnja u području zdravstva provedbom nacionalnih strategija, planova i programa
 • programi zdravstvenih institucija u suradnji s udrugama na području ovisnosti

Mzdravlja – INFO DANI 2016 konacni

7. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški

Plan dodjele sredstava Nacionalne zaklade i kalendar objave natječaja, poziva za iskaz interesa za suradnju i pozivnih natječaja za razvojnu suradnju u 2016. godini

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

8. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i pružanje besplatne pravne pomoći

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

 • zaštita, poštivanje i promicanje ljudskih prava
 • očuvanje tradicijske kulture Roma

ULJPPNM Prezentacija Info dani UZUVRH

Ministarstvo pravosuđa

 •  financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći
 • osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima od strane postojećih OCD-a
 • osnaživanje OCD-a u RH kroz provođenje edukacije u svrhu prijenosa znanja i vještina potrebnih za rad sa žrtvama kaznenih djela
 • projekti udruga za pružanje podrške u rehabilitaciji i resocijalizaciji zatvorenika i maloljetnika

Regionalni centar podrške “E-misija”

 • program Regionalnih centara podrške u RH

9. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 • razvoj otoka

MRRFEU_URR_Sektor za otoke_Info dani_2016

Ministarstvo poljoprivrede

 • poticanje ustroja udruga u ribarstvu
 • potpore za organizaciju manifestacija organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija
  i lokalno-tradicijskih manifestacija

Min. polj – info dani 2016.

10. Razvoj turizma

Ministarstvo turizma

 • poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 • jačanje strukovnih udruga u turizmu i ugostiteljstvu

Min turizmaNatjecaj_udruge INFO DANI

11. Poduzetništvo i rad

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 • poticanje društvenog poduzetništva
 • jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo
 • lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

MRMS_Info dani – Projekti u DP 20160517