Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu […]

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

U NAJAVI! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva. Prihvatljivi korisnici:  a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije Visina potpore: Najniža visina javne […]

1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG „Središnja Istra“ (6.3.1.)

OTVOREN! LAG “Središnja Istra” objavljuje LAG natječaj za provedbu mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020. Natječaj je namijenjen korisnicima s područja gradova: Pazin i Poreč te općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun , Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Funtana, Sveti Lovreč, Višnjan, Vrsar i Žminj ROK […]

6.3.1 Potpora malim poljoprivrednicima

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ SVRHA NATJEČAJA:  pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održiv razvoj, uključivanje članova gospodarstva u rad i […]

6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ SVRHA NATJEČAJA: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovora osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja ROK PODNOŠENJA: od 03.12.2021. godine od 12:00 […]

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane […]

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN! Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva. Cilj […]

Kredit HBOR za obrtna sredstva – COVID 19 mjera

KORISNICI KREDITA Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske. Korisnici kredita trebaju […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]