Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi

Potpore otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

U NAJAVI Davatelj potpora male vrijednosti u smislu ovog Programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Na temelju ovog Programa dodjeljuju se potpore male vrijednosti za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona o otocima a, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

U NAJAVI! Donosimo Vam peti od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: namijenjen je za istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za kibernetičku otpornost

U NAJAVI! Donosimo Vam četvrti od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća provjera propusnosti podataka penetracijska ispitivanja Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog: 110.000 kn Program obuhvaća […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za digitalni marketing

U NAJAVI! Donosimo Vam treći od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova Sredstva se mogu iskoristiti za razvoj i jačanje kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanal za razvoj poslovanja. Prihvatljivi troškovi: […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za strategiju digitalne transformacije

U NAJAVI! Donosimo Vam drugi od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: provjera potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoć MSP-ovima u ispitivanju održivost ideja i oblikovanju strategije za moguću digitalnu transformaciju Uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

U NAJAVI! Donosimo Vam prvi od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  namijenjen malim i srednjim poduzećima! VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA Svrha: pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja Prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka […]

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane […]

4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI! Sve informacije i uvjeti prikazani su prema zadnjem aktualnom natječaju iz 2020. godine Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana […]