Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 27.2.2021. do 1.7.2021. Prihvatljivi korisnici: subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva […]

Ulaganja u vinarije i marketing vina

OTVOREN! Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. Rok za podnošenje prijava: 30. travnja 2021. godine Svrha natječaja: povećanje konkurentnost proizvođača vina kroz povećanje kvalitete vina i učinkovitosti proizvodnje te smanjenja troška proizvodnje. Prihvatljivi korisnici: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradski registar), […]

4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva

U NAJAVI Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica. Prihvatljivi korisnici:  Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi […]

Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

U NAJAVI! U veljači 2021. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objaviti će Javni natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.- 2023. Svrha natječaja: povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnju vina prema potrebama i preferencijama potrošača […]

3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

U NAJAVI! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ Svrha natječaja: podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu Uvjeti prihvatljivosti korisnika: 1.Korisnici su aktivni poljoprivrednici, a […]

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 15.2.2021. do 30.04.2021 Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima Prihvatljivi korisnici: a) fizičke i […]

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

OTVOREN! Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja.“ Opći cilj: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području […]

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu […]

LAGUR ISTARSKA BATANA – natječaj 3.1.1. razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture

OTVOREN! PRIJAVE: od 26.10.2020. do 18.12.2020. NAJNIŽI IZNOS JAVNE POTPORE: 2.000,00 EUR NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE: 50.000,00 EUR INTENZITET POTPORE: Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. Iznimno: Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih […]

Natječaj za mlade poljoprivrednike

NATJEČAJ U NAJAVI! Provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«. Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 1. Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane […]

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)

U NAJAVI (studeni 2020) RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 40.000.000,00 HRK SUFINANCIRANJE: do 50% SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja. KORISNICI: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te evidentirane u Upisnik farmi kokoši nesilica. Za ostale informacije […]

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN! Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva. Cilj […]

Kredit HBOR za obrtna sredstva – COVID 19 mjera

KORISNICI KREDITA Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske. Korisnici kredita trebaju […]

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

U NAJAVI: studeni 2020. Ministarstvo kulture najavljuje poziv “Umjetnost i kultura za djecu i mlade” koji će omogućiti pripremu i provedbu participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih te aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]