Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“

OTVOREN Financijski instrument „COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati zajmove za obrtna sredstva. Krajnji korisnik mora […]

Restrukturiranje i konverzija vinograda

OTVOREN do 31. srpnja 2020. PRIHVATLJIVI KORISNICI  vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta […]

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

U NAJAVI   CILJ PROGRAMA Cilj Programa je održavanje postojeće razine i povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih […]

Ulaganje u vinarije i marketing vina

OTVOREN Prijave do: 17.04.2020. godine PRIHVATLJIVI KORISNICI poduzeća u sektoru vina (vinarije- fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) organizacije proizvođača vina udruženja dvaju ili više proizvođača sektorske organizacije Fizičke osobe moraju biti u sustavu poreza na dohodak ili dobit. Isto tako podnositelj mora dokazati sljedeće: da odabrani ponuditelji raspolažu […]

LAG VINODOL – PROVEDBA MJERE 1.1.3. RAZVOJ I ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

PRIJAVE: od 06. ožujka 2020., a najkasnije do 06. travnja 2020. Obuhvat LAG područja (JLS): Općine: Čavle, Kostrena, Vinodolska općina Gradovi: Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski Raspoloživa sredstva: 1.674.517,50 HRK. Intenzitet potpore: 100% Visina javne potpore: 111.634,50 HRK po projektu, koliko mora biti minimalna vrijednost  prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana. PREDMET: Potpora razvoju malih poljoprivrednih […]

Uspostava reciklažnih dvorišta

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 18.3.2020. – 15.2.2021. PREDMET POZIVA: Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za […]

6.2.1 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI: ožujak 2020 Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. Nacrt natječaja sa svim prilozima je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 28.02.2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja. Svrha ovog natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz […]

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 16. ožujak 2020. – 30. lipanj 2020. SVRHA NATJEČAJA: povećanje učinkovitog korištenja energije. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 70.000.000,00 HRK VISINA POTPORE: 15.000 – 1.000.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti); do 200.000 EUR za korisnike početnike INTENZITET JAVNE POTPORE: do 50% PRIHVATLJIVI KORISNICI: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu […]

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

OTVOREN Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 16. ožujka 2020. godine do 18. svibnja 2020. godine Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Prilog-III.-Popis-proizvoda  uključujući i početnike fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI: veljača 2020 Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. Nacrt natječaja sa svim prilozima je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 24.02.2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja. Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih […]

Integrator

OTVOREN PRIJAVE: od 30. ožujka 2020. do 29. lipnja 2020. PREDMET POZIVA: Sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanje organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a. SVRHA (CILJ) POZIVA: Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili […]

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

U NAJAVI: veljača 2020 Ministarstvo kulture najavljuje poziv “Umjetnost i kultura za djecu i mlade” koji će omogućiti pripremu i provedbu participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih te aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području […]

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava:  do 29. lipnja 2020. Predmet poziva:  Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Ukupno raspoloživa sredstva: 134.000.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: […]

Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda

OTVOREN U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini. Poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva te ujednačavanjem komunalnog standarda smatraju […]

Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije”

U NAJAVI Svrha Natječaja: Povećanje učinkovitog korištenja energije Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika- najmanje godinu dana (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Predmet ovog poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Svrha (Cilj) Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj […]

ZNAKOVI KVALITETE

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Svrha ovog Poziva: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih […]