Blog

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

U NAJAVI!

Donosimo Vam prvi od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  namijenjen malim i srednjim poduzećima!

VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA

Svrha: pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja

Prihvatljivi troškovi:

  • edukacija stručnjaka za dizajn softvera
  • umjetnu inteligenciju i sigurnost
  • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima
  • razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku
  • osposobljavanje u pogledu usvajanja digitalnih vještina

Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn

Program obuhvaća do 190 MSP-ova u tri poziva (63 MSP-ova po pozivu)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 14.500.000 kn (ili 4.830.000 kn po pozivu)

Pratite našu stranicu kako bi saznali više informacija nakon objave natječaja te se na vrijeme aplicirali na natječaj koji vas interesira!

Vaš Key consulting Tim!