Blog

Obavijest o privremenoj obustavi poziva “WWW vaučeri za MSP-ove”

Obavijest o privremenoj obustavi poziva “WWW vaučeri za MSP-ove”

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA “WWW vaučeri za MSP-ove”!

Projektni prijedlozi na Javni poziv koji se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga počeli su se zaprimat 13. kolovoza 2018. u 11:00 sati. Rok za prijavu je do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što nastupi ranije.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane za prijavu na navedeni Poziv da je već u prvim satima nakon otvaranja istog, iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva.

Budući da se sredstva dodjeljuju po principu “najbrzi prst” obustavilo se zaprimanje projektnih prijedloga do 26. studenog 2018. godine!

UVJETI POZIVA:

PREDMET I SVRHA

Predmet Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najviši iznos vaučera ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog projektnog prijedloga. Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u obliku vaučera, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se sljedeći intenziteti potpora:

 • najviše 85% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini
 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini
 • najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. Skupini

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više mrežnih domena, a odnose se na sljedeće:

 • Poslovne web stranice
 • E-commerce
 • M-commerce

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali kod samo jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za usluge više pružatelja usluga. Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA

a) Obavezna kategorija troškova

Projektni prijedlog mora sadržavati jedan ili više prihvatljivih troškova:

 • Izrada poslovnih web stranica.
 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete.
 • Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja.

b) Dodatna kategorija prihvatljivih troškova

Uz barem jedan prihvatljivi trošak iz obvezne kategorije troškova, projektni prijedlog može sadržavati jedan ili više s njim povezanih prihvatljivih troškova:

 • Usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika).
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti).
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge).

 

Vaš KeyConsulting tim!