Blog

6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

OTVOREN!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

SVRHA NATJEČAJA: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovora osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja

ROK PODNOŠENJA: od 15.11.2021. godine od 12:00 sati do 28.12.2021. godine do 12:00

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost (isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu)

VISINA POTPORE: Fiksni iznos od 50.000 € 

INTENZITET POTPORE: 100%

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

  1. Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu 
  2. Korisnici posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (u trenutku prijave ili najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, najkasnije u roku od 30 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju) i to:
    1. diplomski ili preddiplomski studij agronomskog ili veterinarskog smjera; 
    2. završena srednja škola iz područja poljoprivrede ili veterine;
    3. radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
  3. Korisnik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu) ili će biti postavljen najkasnije u roku od tri mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju
  4. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva kreće se od 8.000 EUR do 49.999 EUR

Na sljedećim poveznicama preuzmite:

Uvjeti prihvatljivosti

Kriteriji odabira

Prihvatljivi troškovi kojima se doprinosi digitalizaciji i obnovljivim izvorima energije

Natječaj  i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljnije informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!