Blog

Plan dodjele sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Plan dodjele sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno svojim strateškim ciljevima, planira u 2016. godini uložiti 56 milijuna kuna u financijske podrške organizacija civilnoga društva. Od tog iznosa 12 milijuna kuna planirano je za nove natječaje, a 44 milijuna kuna za ugovaranje suradnje putem poziva za iskaz interesa u 2016. godini te višegodišnje oblike Razvojne suradnje i partnerstva. S tim u vezi Nacionalna zaklada će u 2016. godini raspisati ukupno 2 natječaja (uključujući i Decentralizirani model) i to 1 za dodjelu financijskih oblika podrški i 1 za dodjelu nagrada, 1 poziv za iskaz interesa za suradnju, 2 poziva/pozivna natječaja za Razvojnu suradnju te omogućiti raspisivanje 5 natječaja kroz Razvojnu suradnju sa 5 zaklada, i to kako slijedi:

NATJEČAJI

1. INSTITUCIONALNA PODRŠKA ZA STABILIZACIJU I/ILI RAZVOJ UDRUGA

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se u nekoliko kategorija uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja

Datum raspisivanja natječaja: 17.08.2016.
– vrijeme trajanja (pred)natječaja: do 15.09.2016.
– broj podrški koje će se odobriti: do 40
– visina financijske podrške: 3 kategorije
– način objave natječaja: regionalna predstavljanja, mrežna stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
– način prijave: strukturirani obrasci opisnog i financijskog dijela prijave
– institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine
– rok za objavu rezultata: prosinac 2016.
– rok za potpisivanje ugovora: prosinac 2016./siječanj 2017.

2. GRAĐANSKA AKCIJA: „NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI“

Nacionalna zaklada ovaj natječaj raspisuje i provodi po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem partnerstva s četiri regionalne zaklade u Osijeku, Puli, Splitu i Zagrebu. Natječaj je namijenjen financiranju kratkoročnih građanskih akcija u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici. Decentralizirani natječaj Nacionalne zaklade raspisuju i provode Regionalne zaklade, a na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtići, škole, knjižnice i dr.) registirane u RH .

Datumi raspisivanja natječaja: 15.04. i 15.09.2016.
– visina financijske podrške: do Kn 13.000,00
– broj inicijativa koje će se odobriti: do 30 inicijativa za svaku regiju (ukupno do
120 podrški)
– podrška se ostvaruje na rok od 3 mjeseca
– način objave natječaja: regionalna predstavljanja, mrežna stranica Nacionalne zaklade i regionalnih zaklada, priopćenje za javnost
– način prijave: obrasci opisnog i financijskog dijela prijave
– rok za objavu rezultata: srpanj i prosinac 2016. godine
– rok za potpisivanje ugovora: srpanj/prosinac 2016.

NAGRADE

1. NAGRADA „OTISAK SRCA”- ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA DJECE I MLADIH

Nagrade se dodjeljuju osnovnim školama za inovativne volonterske inicijative učenika te srednjim školama za inovativne modele uključivanja mladih u volonterske aktivnosti
– datum raspisivanja natječaja: 17.08.2016.
– vrijeme trajanja natječaja: do 3.10.2016.
– visina nagrade: do Kn 10.000,00
– broj nagrada:
10 za osnovne škole
5 za srednje škole
način objave natječaja: dopisi školama, mrežna stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
način prijave: strukturirani obrasci
rok za objavu rezultata: studeni 2016.

POZIVI ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU

1. SURADNJA NA RAZMJENI ZNANJA: „ZNANJE BEZ GRANICA”

Poziv za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C).

Na poziv se mogu javiti isključivo udruge registrirane u RH.
-mogućnost kontinuirane prijave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava do Kn 150.000,00 (Znanje bez granica A, B i C)
– datum raspisivanja poziva: 27.01.2016.
– vrijeme trajanja poziva: kontinuirano do 10. studenoga 2016. (događanja za koja se prijavljuje suradnja mogu biti do 31.12.2016. godine)
– način objave poziva: regionalna predstavljanja, mrežna stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
– način prijave: obrazac s osnovnim podacima o skupu te popratna dokumentacija
– rok za potpisivanje sporazuma: najkasnije 8 dana prije odlaska na međunarodni skup ili dolaska stručnjaka iz inozemstva u Hrvatsku odnosno poziva za sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija/institucija

RAZVOJNA SURADNJA

Nacionalna zaklada pored financijskih oblika podrške putem natječaja i poziva za iskaz interesa za suradnju provodi i razne oblike Razvojne suradnje kojima se doprinosi pravodobnom reagiranju na potrebe razvoja civilnoga društva kroz jednokratne podrške razvojnim inicijativama odnosno ulaganje u razvoj sustavne podrške u različitim područjima razvojne suradnje.

1. JEDNOKRATNE PODRŠKE RAZVOJNIM INICIJATIVAMA

A) na nacionalnoj razini – za ad hoc inicijative u cilju reagiranja na trenutne potrebe razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj izvan okvira predviđenih natječajima, pozivima za iskaz interesa za suradnju, a sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade

B) na međunarodnoj razini – kroz Program sufinanciranja odobrenih projekata u okviru Programa “Suradnja na Euro-Mediteranu” te pred/međufinanciranje odobrenih projekata financiranih iz fondova EU u okviru Programa “Europa plus”

C) mogućnost kontinuirane prijave od 27. siječnja 2016. do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2016. godinu

visina financijske podrške:
a) za inicijative na nacionalnoj razini jednokratni iznos ne može biti viši od 45.000,00 kuna
b) za odobrene međunarodne projekte na natječajima Zaklade Anna Lindh iznos ne može biti viši od 50%-nog obveznog udjela sufinanciranja odobrene financijske podrške
c) za odobravanje pred/međufinanciranja kroz Program “Europa plus” kriteriji su utvrđeni u Pravilima i uvjetima za korištenje Programa Europa plus
– način objave natječaja: regionalna predstavljanja, mrežna stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
– način prijave: obrazac s osnovnim podacima za jednokratnu podršku te prema Pravilniku o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru Programa “Suradnja na Euro- Mediteranu” i Pravilima i uvjetima korištenja Programa Europa plus
– rok za potpisivanje sporazuma: najkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške

2. TEMATSKI FOND “DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2.0”
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pokreće treći dio Razvojne suradnje krozprogramske podrške pod nazivom Tematski fond “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0”
koji se odnosi na suradnju na Euro-Mediteranu kroz zajedničko djelovanje na provedbi aktivnosti kojima se podržava demokratizacija i razvoj civilnoga društva te suradnja i razmjena u zemljama
uključenim u Euro-Mediteran. U okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” Nacionalna zaklada raspisuje poziv za iskaz interesa za uključivanje u Razvojnu suradnju kroz platforme organizacija civilnoga društva iz Hrvatske i zemalja Euro-Mediterana u nekoliko područja važnih za dijalog i suradnju među kulturama na Euro-Mediteranu.
– na poziv se mogu javiti isključivo organizacije članice Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu
Datum raspisivanja poziva: 4. ožujak 2016.
Vrijeme trajanja poziva: do 1. travanj 2016.
– broj podrški: do 10
– visina financijske podrške: do Kn 100.000,00
– način objave poziva: regionalna predstavljanja, mrežna stranica Nacionalne zaklade, priopćenje za javnost
– način prijave: obrazaci za prijavu
– rok za objavu rezultata: svibanj 2016.
– rok za potpisivanje ugovora: svibanj/lipanj 2016.
3. INOVATIVNI MODELI PODRŠKE U PODRUČJU FILANTROPIJE I ZAKLADNIŠTVA
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva zaključila je u studenom 2015. godine sporazume o Razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške u području filantropije i zakladništva u okviru
Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” sa 5 zaklada koje će zahvaljujući financiranju Nacionalne zaklade u 2016. godini raspisati natječaje za specifične oblike financijskih podrški i to:
1. Natječaj “Super seniori”- objavljuje Zaklada Zajednički put, Zagreb
Datum raspisivanja natječaja: 11. siječnja 2016.
broj financijskih podrški: do 10
visina financijske podrške: do Kn 40.000,00
način objave natječaja: na mrežnoj stranici zaklade Zajednički put, Zagreb
2. Natječaj ” LokoVez” – objavljuje Slagalica- zaklada za razvoj lokalne zajednice, Osijek
Datum raspisivanja natječaja: veljača 2016.
broj finacijskih podrški: do 15
visina financijske podrške: do 20.000,00
način objave natječaja: na mrežnoj st
ranici zaklade Slagalica- zaklada za razvoj lokalne zajednice, Osijek
3. Natječaj ” Zajedno za zajednicu” – objavljuje Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva, Pula
Datum raspisivanja natječaja: veljača/ožujak 2016.
način objave: na mrežnoj stranici Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva
4. Natječaj “Mladi- snaga zajednice”- objavljuje Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj, Zagreb
Datum raspisivanja natječaja: travanj 2016.
broj financijskih podrški: do 18
visina financijske podrške: do Kn 10.000,00
način objave natječaja: na mrežnoj stranici Europske zaklade za finatropiju i društveni razvoj
5. Natječaj ” Kreativni fond mladih Uzgon” -objavljuje Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah, Zagreb
Datum raspisivanja natječaja: travanj 2016.
broj financijskih podrški: do 15+10+6
visina financijske podrške: do Kn 5.000,00, Kn 10.000,00, Kn 15.000,00
način objave natječaja: na mrežnoj stranici Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah
NAJVIŠI UKUPNI IZNOS FINANCIJSKE PODRŠKE
Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade utvrđeno je da jedna organizacija može od Nacionalne zaklade u okviru godišnjeg Plana dodjele
sredstava dobiti najviše do:
a) Kn 400.000,00 putem Programa dodjele financijskih podrški (natječaji) i
b) Kn 150.000,00 za prijave na poziv za iskaz interesa za suradnju.
Sredstva odobrena po osnovi natječaja za dodjelu nagrada ili jednokratnih podrški razvojnim inicijativama na nacionalnoj razini uključuju se u navedene najviše ukupne iznose financijske podrške
po jednoj organizaciji tijekom jedne kalendarske go dine kao i podrške odobrene kroz Tematski fond “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0”. Sredstva odobrena po osnovi natječaja u Decentraliziranom modelu financiranja te kroz inovativne modele podrške u području filantropije i zakladništva ne uključuju se u navedene najviše ukupne iznose financijske podrške po jednoj organizaciji tijekom jedne kalendarske godine. Navedeni najviši ukupni iznosi financijske podrške ne odnose se na organizacije s kojima je Nacionalna zaklada zaključila partnerstvo u području Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva i Programa regionalnog razvoja civilnoga dr uštva i lokalnih zajednica, Razvojne suradnje s Centrima znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj te zakladama uključenim u inovativne modele podrške u području razvoja filantropije i zakladništva.