Blog

Plan objave natječaja iz Prioritetne osi Socijalno uključivanje

Plan objave natječaja iz Prioritetne osi Socijalno uključivanje

U okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. objavljen je indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu. U okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje ističemo sljedeće natječaje:

  1. Umjetnost i kultura za mlade (bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima), najava III. kvartal 2016.
  2. Umjetnost i kultura 54+ (socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života umirovljenih osoba, starijih osoba te nezaposlenih osoba preko 54 godina starosti kroz sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima), najava III. kvartal 2016.
  3. Socijalno uključivanje mladih (povećanje socijalne uključenosti mladih kroz poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,  informiranje mladih i pružanje usluga savjetovanja o temama koje ih se tiču,  poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, poticanje razvoja društvenog poduzetništva i samozapošljavanja mladih,  unapređivanje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada, preveniranje socijalne isključenosti i nasilja među mladima), najava III.kvartal 2016.
  4. Promocija zdravlja i prevencija bolesti (promocija zdravlja i zdravih životnih navika, smanjenje rizika od bolesti kao posljedice načina života, prevencija kroničnih bolesti, smanjenje stope morbiditeta, jačanje i učinkovitije korištenje ljudskih potencijala u zdravstvenom sustavu, uštede na troškovima u zdravstvenom sustavu, trajna edukacija iz segmenta zdravstva i zdravstvenih usluga), najava II. kvartal 2016.
  5. Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom (jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije), u najavi II. kvartal 2016.
  6. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (unapređenje socijalne uključenosti skupina kojima prijeti socijalna isključenost pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga u zajednici), u najavi IV. kvartal 2016.

Klikom na svaki pojedini natječaj saznati ćete prihvatljive prijavitelje, iznose sufinanciranja i ostale detalje o natječaju.

Budite informirani!

Vaš Key consulting tim!