Blog

Plan objave natječaja za poduzetnike u 2017. godini

Plan objave natječaja za poduzetnike u 2017. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Donosimo pregled najzanimljivijih natječaja:

 1. CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Ovom mjerom želi se dostići primjenjiva razina standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koje zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, a čije će uvođenje olakšati pristup inozemnim tržištima te povećati izvoz i konkurentnost prijavitelja. Prihvatljive aktivnosti uključivati će ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje proizvoda.

Indikativni iznos financijske omotnice: 5.000.000 €

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: od 20.000,00 kn do 1.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:

 • mikro i mala poduzeća: do 85%
 • srednja poduzeća: do 65%

Otvoren natječaj:

 • od 22.05.2017. do 29.12.2017.
 • od 16.04.2018. do 31.12.2018.
 1. PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU NORMA U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA I POVEĆANJU KONKURENTNOSTI

Svrha ove mjere je poboljšani pristup tržištima i povećanje konkurentnosti MSP s ciljem dostizanja primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, a uvođenjem kojih će se olakšati pristup inozemnim tržištima te povećati izvoz i konkurentnost. Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 22.800.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 45%- 85%

Indikativni datum objave natječaja: 29.09.2017.

 1. PODRŠKA PODUZEĆIMA U STJECANJU ZNAKOVA KVALITETE U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI

Svrha ove mjere je poboljšati pristup tržištima i povećati konkurentnost MSP-ova s ciljem povećanja upotrebe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih proizvoda. Prihvatljive aktivnosti uključivati će ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja i stjecanje prava uporabe znakova kvalitete.

Indikativni iznos financijske omotnice: 7.600.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  45%-85%

Indikativni datum objave natječaja: 29.09.2017.

 1. INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP- Faza II

Cilj ovog poziva biti će razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodatne vrijednosti.

Indikativni iznos financijske omotnice: 76.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  85%

Indikativni datum objave natječaja: 29.09.2017.

 1. POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA

Cilj ovog Poziva biti će postizanje energetske uštede kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati:

 • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u industrijskoj proizvodnji, uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
 • provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji uključujući tkz. “meke mjere” kao što su: uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, priprema planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu prijedloga za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, provedba pilot projekata, aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Indikativni iznos financijske omotnice: 115.000.000,00 kn

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: od 500.000,00 kn do 20.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  40%-60%

Indikativni datum objave natječaja: 31.07.2017.

 1. POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KRIŠTENJA OIE U USLUŽNOM SEKTORU (TURIZAM I TRGOVINA)

Cilj ovog Poziva biti će postizanje energetske uštede kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati:

 • razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
 • provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući tkz. “meke mjere” kao što su: uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, priprema planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu prijedloga za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, provedba pilot projekata, aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Indikativni iznos financijske omotnice: 80.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  40%-60%

Indikativni datum objave natječaja: 31.07.2017.

 1. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP PUTEM IKT-a- faza II

Cilj ove mjere je rješavanje identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. Financirati će se softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 15.200.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  45%-85%

Indikativni datum objave natječaja: 30.11. 2017.

 1. KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP- faza II

Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Prihvatljive će biti aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem izgradnje/ rekonstrukcije i opremanja nove ili održavanja i opremanja postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore:  35%- 45%

Indikativni datum objave natječaja: 30.09.2017.

Za više informacija o Natječajima u najavi pratite našu web stranicu na kojoj redovito izvještavamo o svim novostima u svijetu bespovratnih sredstava!

Vaš Key consulting Tim!