Blog

Poduzetništvo mladih – kreditiranje HBOR

Poduzetništvo mladih – kreditiranje HBOR

Hrvatska banka za obnovu u razvoj (HBOR) odobrava kredite za mlade poduzetnike.

KRAJNJI KORISNICI

Trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

 • u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i
 • u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

NAMJENA KREDITA

Ulaganja u:

Materijalnu imovinu (osnivačka ulaganja,zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji,osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada)

Nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

Obrtna sredstva (trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog ulaganja)

NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita 80.000 kuna do 700.000 kuna
Rok korištenja 12 mjeseci
Poček Do 2 godine.

Do 5 godina za podizanje dugogodišnjih nasada.

Rok otplate 12 godina, uključujući poček.

U pravilu HBOR financira iznos investicije bez PDV-a. U određenim slučajevima HBOR može razmotriti financirane iznosa ulaganja s uključenim PDV-om.

KAMATNA STOPA

2% godišnje Osim za ulaganja u sektor ribarstva (uključujući proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva).

POGODNOSTI

 • Niža kamatna stopa u odnosu na tržišnu kamatnu stopu.
 • Dugi rok otplate (do 12 godina).
 • Poček do dvije godine, odnosno 5 godina za podizanje nasada.
 • Nije potrebno minimalno dvije godine poslovanja za dobivanje kredita.

NAKNADA ZA OBRADU I REZERVACIJU KREDITA

Naknada za obradu 0,5% od ukupnog iznosa odobrenog kredita
Naknada za rezervaciju 0,25% troškovi rezervacije sredstava

SREDSTVA OSIGURANJA KREDITA

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarska jamstva,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • za kredite do visine 100.000,00 kuna HBOR za osiguranje može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca,
 • za kredite do 100.000,00 kuna koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Za sva pitanja ostajemo Vam na raspolaganju.

Vaš KeyConsulting tim!