Blog

Potpore otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Potpore otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

U NAJAVI

Davatelj potpora male vrijednosti u smislu ovog Programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Na temelju ovog Programa dodjeljuju se potpore male vrijednosti za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona o otocima a, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe, koje obavljaju svoju registriranu djelatnost na otocima, neovisno o njihovom sjedištu. Ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da obavljaju djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu

– da djelatnici koje zapošljavaju i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto u odnosu na prethodno razdoblje dodjele potpore

– da otočni poslodavac koji je samozaposlen ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti kao svoj glavni izvor dohotka u vidu dohotka od samostalne djelatnosti

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%,

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično)

– da obavljaju djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije

–  da nisu primili kao poduzetnik u smislu ovog Programa, potpora male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

INTENZITET POTPORE

Korisnici ostvaruju potpore sukladno skupini u koju pripadaju temeljem razvrstavanja nastanjenih otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima, i to:

i) korisnici potpora na otocima prve skupine jednom godišnje imaju pravo na potpore sukladno kriterijima u iznosu od 100% jedne prosječne mjesečne bruto plaće koju je otočni poslodavac isplatio djelatniku, bez doprinosa na plaću, a za otočnog poslodavca koji je samozaposlen osnovica za izračun potpore je jedna prosječna mjesečna neto plaća u Republici Hrvatskoj, bez doprinosa na plaću, za godinu za koju se potpora dodjeljuje

ii) korisnici potpora na otocima druge skupine jednom godišnje imaju pravo na potpore sukladno kriterijima u iznosu od 75% jedne prosječne mjesečne bruto plaće koju je otočni poslodavac isplatio djelatniku, bez doprinosa na plaću, a za otočnog poslodavca koji je samozaposlen osnovica za izračun potpore je jedna prosječna mjesečna neto plaća u Republici Hrvatskoj, bez doprinosa na plaću, za godinu za koju se potpora dodjeljuje

iii) korisnici potpora na otocima treće skupine jednom godišnje imaju pravo na potpore sukladno kriterijima u iznosu od 45% jedne prosječne mjesečne bruto plaće koju je otočni poslodavac isplatio djelatniku, bez doprinosa na plaću, a za otočnog poslodavca koji je samozaposlen osnovica za izračun potpore je jedna prosječna mjesečna neto plaća u Republici Hrvatskoj, bez doprinosa na plaću, za godinu za koju se potpora dodjeljuje

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici može dodijeliti jednom poduzetniku ne smije premašiti 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta se potpora ne smije koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Za više informacija obratite nam se s povjerenjem

Vaš Key consulting Tim!