Blog

Pregled aktualnih natječaja i najava za poduzetnike u uslužnim, turističkim i prerađivačkim djelatnostima

Pregled aktualnih natječaja i najava za poduzetnike u uslužnim, turističkim i prerađivačkim djelatnostima

Kao što smo već više puta pisali trenutno su raspisana tri trajno otvorena javna poziva:

  • Izgradanja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu
  • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP
  • Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Prva dva natječaja otvorena su do 31.12.2020. godine, ili do potrošnje sredstava. Sredstva se na ova dva natječaja odobravaju s ciljem poticanja investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koja dotična prethodno nije proizvodila ili s ciljem temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu.

Treći natječaj otvoren je do 31.12.2016. godine ili do potrošnje sredstava a potiče ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku biti kategorizirane kao hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel kao i ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih objekata.

Isto tako do 15.02.2016. godine otvoren je natječaj za mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju i ulažu na područjima s razvojnim posebnostima a s ciljem ulaganja u poboljšanje i modernizaciju ICT rješenja kojima se u poslovanju koriste, a koji će doprinijeti optimiziranju poslovnih procesa učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanju interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanju tržišnog položaja poduzeća i povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Od natječaja u najavi ističemo natječaje vezane uz istraživanje, razvoj i inovacije, norme i certificiranje te internacionalizaciju.

Mali i srednji poduzetnici koji namjeravaju ulagati u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja ili stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete ili ulagati u certificiranje proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom ili akreditirati tijela za ocjenjivanje sukladnosti, moći će za navedeno dobiti do 1.500.000 kn bespovratne potpore uz intenzitet do 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Također za drugi kvartal 2016. godine najavljen je natječaj “Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti”.

Malim i srednjim poduzećima – izvoznicima namijenjen je natječaj u najavi “Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP“. Potpora u iznosu od 750.000 do 1.500.000 kn dodjeljivat će se za:

  • sudjelovanje na inozemnim sajmovima,
  • studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište, te
  • troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.

Pozivamo sve zainteresirane da nastave pratiti našu web i facebook stranicu kako bi pravovremeno bili informirani o nadolazećim natječajima.

 

Vaš Key consulting Tim!