Blog

Pregled najzanimljivijih natječaja u najavi

Pregled najzanimljivijih natječaja u najavi
Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1.)
Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Infrastruktura

Iznosi sredstava €: 46.650.044

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Ustanove
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Ustanove

Cilj je ulaganje u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine.

Specifični cilj je povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Prihvatljive aktivnosti su:
– izgradnja i uređenje nove te rekonstrukcija i sanacija postojeće edukativne i posjetiteljske infrastrukture te njeno opremanje;
– edukativni/interpretacijski programi i sadržaji te programi podizanja svijesti namijenjeni posjetiteljima i različitim ciljnim skupinama;
– promocija, marketing i brendiranje zaštićenih prirodnih područja;
– aktivnosti pripreme i provedbe projekata uključujući izradu „Planova upravljanja posjetiteljima na području utjecaja“.

Prihvatljivi korisnici/partneri su:
– javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima;
– jedinice regionalne i lokalne samouprave;
– javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti;
– pravne osobe koje gospodare prirodnim dobrima (npr. Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.);
– turističke zajednice i dr.;
– OCD-i (organizacije civilnog društva).
Od gore navedenih, korisnik/potencijalni partner određuje se ovisno o karakteristikama pojedinog projekta. U slučaju projekta u zaštićenim područjima korisnici projekata mogu biti isključivo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 357.200.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru-turizam i trgovina (4b2.1)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Turizam

Iznosi sredstava €: 39.803.772

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Prihvatljive aktivnosti uključuju:
– mjere energetske učinkovitosti koje dovode do smanjenja potrošnje energije, kao što su ulaganja u obnovu objekata;
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u poduzećima u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), prijelaz od konvencionalnog na alternativne energije (OIE);
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina);
– infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću;
– aktivnosti promoviranja i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća uslužnog sektora (turizam i trgovina).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 304.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujak 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama (4b1.1)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energija, Poduzetništvo, Infrastruktura

Iznosi sredstava €: 23.882.263

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća

Cilj je doprinos poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje (prebacivanje na) korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, posebice u sektoru prerađivačke industrije, poimence; industrija željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Specifični cilj je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama.

Prihvatljive aktivnosti su razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u malim, srednjim i velikim poduzećima – prerađivačkoj industriji, prijelaz s konvencionalnog na alternativne energije (OIE), kao što su:
– ugradnja solarnih kolektora, grijaćih pumpi, visoko učinkovite kogeneracije;
– provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti u prerađivačkoj industriji;
– “meke mjere” – uvođenje sustavnog gospodarenja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola i analiza potrošnje energije;
– izrada planova za učinkovitije upravljanje energijom, institucionalne i organizacijske procjene i prijedlog za optimiziranje poslovnih procesa u smislu uštede energije;
– ulaganja u infrastrukturu poput pametnog mjerenja koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva energetske učinkovitosti;
– promotivne aktivnosti (info štandovi, brošure, reklame, spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su:
– velika poduzeća – proizvođačka industrija;
– mala i srednja poduzeća;
– velika, mala i srednja poduzeća, u prerađivačkoj industriji, posebice uključujući: industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijska, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, ekstrakcija rude, tekstilna, industrija kože i odjeće, papirna i tisak, inženjering i industrija drugih metala te ostala ne navedena prerađivačka industrija, osim hrane, pića i duhanske industrije.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 182.400.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 1.500.000,00 HRK, a najviši iznosi 10.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujak 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Inovacije u poduzetništvu (3d2.1.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 9.950.943

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog trajno otvorenog poziva su novi, inovativni proizvodi i usluge koje pružaju mala i srednja poduzeća i povećanje broja prijava patenata i razvoja znanja (know how).

Specifični cilj je poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

Prihvatljive aktivnosti su:
– komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja (i onih koje provode mala i srednja poduzeća samostalno i onih koji su kupljeni na tržištu) kroz poslovnu aktivnost;
– transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili znatno poboljšanih postojećih proizvoda, usluga ili procesa, a koji mala i srednja poduzeća provode samostalno;
– stjecanje, provjere i obrane patenata i druge nematerijalne imovine, provedba prava intelektualnog vlasništva;
– angažiranje visoko kvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti;
– savjetodavne i druge potporne usluge za inovacije, uključujući i savjetovanja za mala i srednja poduzeća za zaštitu prava intelektualnog vlasništva i upravljanja.

Prihvatljivi korisnici su mala i srednja poduzeća (uključujući novoosnovana poduzeća (en. start–up) i nova, izdvojena (en. spin–off) poduzeća).

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 76.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 29. veljače 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP – Grupa MSP (3d1.5.1)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 4.975.471

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je povećanje prodaje u inozemstvu i udjela izvoza MSP u ukupnom izvozu roba i usluga.

Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti su povezane s internacionalizacijom i širenjem tržišta koja obuhvaća:
– sudjelovanje na inozemnim sajmovima;
– studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje proizvoda (novog ili postojećeg) na novo tržište;
– troškove izobrazbe vezane uz projekte internacionalizacije MSP.

Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma, ocjeni sukladnosti i certifikaciji u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanja konkurentnosti (3d1.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo

Iznosi sredstava €: 19.901.886

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Cilj ovog trajno otvorenog poziva je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Specifični cilj je poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti su:
– ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja;
– stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete;
– certificiranje proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice);
– akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:
a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja,
b) akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti).

Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici.

Iznos financijske omotnice je 152.000.000,00 HRK. Najviši iznos po potpori može biti 1.500.000,00 HRK. Indikativni intenzitet potpore je 85%.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Razvoj poslovne infrastrukture (3a2.2)

Natječaj u najavi

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo, Infrastruktura

Iznosi sredstava €: 22.904.113

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori

Cilj je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge kako bi se poboljšala kvaliteta takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Specifični cilj je stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti su:
– ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima;
– ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima;
– razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Prihvatljivi prijavitelji su poslovna infrastruktura (vlasnici, operateri, jedinice lokalne/područne, regionalne samouprave) i poduzetničke potporne institucije iz članka 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14) osim centara kompetencije.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 174.800.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznosi 25.000.000,00 HRK.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 31. ožujka 2016. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Za više informacija i pravovremenu pripremu dokumentacije obratite nam se s povjerenjem

Vaš Key consulting Tim!