Blog

Prihvaćen Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova

Prihvaćen Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prioritetni nacionalni Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2016. do 2018.

Akcijski plan sastavljen je od 3 generalna cilja:

  1. smanjenje administrativnog opterećenja
  2. osiguranje pouzdanog upravljanja sredstvima
  3. osiguranje dovoljnog broja kvalitetno pripremljenih projekata

Određeno je i 20 akcijskih mjera planiranih prema vremenskom okviru učinka:

  • kratki rok (učinak unutar 6-12 mjeseci)
  • srednji rok (učinak unutar 1-3 godine)
  • dugoročno (učinak za 3+ godine)

Kratkoročne mjere kojima će se ostvariti pozitivni rezultati već u prvih godinu dana uključuju pojednostavljivanje procedura i standardizaciju postupaka, smanjenje kompleksnosti sustava upravljanja i kontrole, olakšavanje zapošljavanja na poslovima povezanim s EU fondovima, uvođenje timova za pomoć u pripremi i provedbi projekata, utvrđivanje kriterija (pokazatelja) uspješnosti na razini specifičnih ciljeva, optimizaciju izvora financiranja, poboljšanje modela ex ante kontrole javne nabave projekata financiranih iz EU fondova, jačanje suradnje između prijavitelja/korisnika i tijela koja pružaju podršku i sustavne programe izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Vaš Key consulting Tim!