Blog

Prijedlog Ministarstva turizma o pružanju usluga robinzonskog smještaja na OPG-ima i domaćinstvima

Prijedlog Ministarstva turizma o pružanju usluga robinzonskog smještaja na OPG-ima i domaćinstvima

Ministarstvo turizma predložilo je izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima zbog potrebe suvremenih turista koji uz klasične smještajne objekte sve više teže tome da svoj odmor provedu na drugačiji, jednostavniji, opušteniji i nesvakidašnji način u prirodi.

Ciljevi izmjena:

  • stvoriti okvir za obogaćivanje ponude za specifične tržišne skupine
  • ojačati konkurentnost pojedine destinacije
  • ostvarivanje dodatnih prihoda od poslovanja (pojedincima, domaćinstvima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima)
  • samozapošljavanje inovativnih, mladih i kreativnih osoba

Uvedene izmjene:

  • proširenje smještajne ponude na urbana područja i na ostale pružatelje usluga smještaja u turizmu
  • objekti mogu biti smješteni u urbanim i ruralnim sredinama, sa ili bez priključaka na infrastrukturne sustave
  • smještaj se može pružati u šatorima, prostorijama  ili prostorima za smještaj izrađenih od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorijama i prostorima  neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično)
  • smještaj ne može biti kontejner odnosno mobil home

Predloženim izmjenama:

  • stvara se mogućnost realizacije novih atraktivnih odredišta za odmor i razonodu svima onima koji žele iskusiti drugačije i ležernije vidove odmora i opuštanja
  • mijenja se postojeća i uvodi se nova vrsta smještajne ponude u objektima za robinzonski smještaj i to Objekt za robinzonski smještaj (za tvrtke) i Kamp odmorište – robinzonski smještaj (za građane – domaćinstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva)

Javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja o prijedlogu izmjena otvoreno je do 26. lipnja 2017. godine

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Vaš Key consulting Tim!