Blog

Produktivna ulaganja u akvakulturu- Novi pravilnik

Produktivna ulaganja u akvakulturu- Novi pravilnik

U „Narodnim novinama“, broj 22/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

Predmet potpore su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Financijska sredstva za provedbu ove mjere temeljem pravilnika iznose 17 milijuna eura, od čega Europska unija sudjeluje sa 12,75 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a preostalih 4,25 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

Sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u, intenzitet javne potpore u okviru ove mjere iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ali se na posebne vrste operacija navedene u Prilogu I. te Uredbe primjenjuju dodatni postotni bodovi, tj. povećanja ili smanjenja ovisno o operaciji. Također, kod izračuna intenziteta javne potpore u obzir se uzima i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 772/2014 kojom je definirana primjena navedenih povećanja i smanjenja u slučajevima kada jedna operacija ispunjava više uvjeta iz Priloga I., tj. u slučaju više povećanja i/ili smanjenja intenziteta javne potpore u okviru jedne operacije.

Pravilnik će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istim će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaj se objavljuju u „Narodnim novinama“, a bit će dostupan i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo), uz pripadajuće upute i vodič za korisnike.

Vaš Key consulting Tim!