Reference

Adrenalina j.d.o.o.
Uvođenje dodatnih sadržaja u adrenalinski park „ADRENALINA“

Općina Vižinada-Visinada
Centar za posjetitelje “Okusi prošlosti”

Općina Vižinada-Visinada
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica

Općina Vižinada-Visinada
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis

Općina Vižinada-Visinada
Umjetnost bez granica

LAGUR Istarski švoj
Pilot projekt “More od malih nogu”

LAGUR Plodovi mora
Pilot projekt “Pobjednik”

Trafex d.o.o.
Povećanje kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti poduzeća Trafex d.o.o.

AUTO MOTUS d.o.o.
Proširenje proizvodnih kapaciteta u poduzeću AUTO MOTUS d.o.o.

OPG Damir Mihelić
Potpora za razvoj poslovanja OPG-a Damir Mihelić

Građevinski obrt ISTRA L, vl. Sandi Jugovac
Proširenje kapaciteta u građevinskom obrtu ISTRA L

Turistički obrt AIDA, vl. Amer Šaškin
Izrada nove web stranice turističkog obrta AIDA

ICC concept d.o.o.
Izrada nove web stranice poduzeća ICC concept d.o.o.

INFOSIT d.o.o.
Internacionalizacija poslovanja poduzeća Infosit d.o.o.

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Izrada web stranice za promociju inovativnog proizvoda Superleveller

Obrt “MAFRO”, vl. Krešimir Lakošeljac
E-instalater

Udruga mladih – USB Poreč
Tko sam ja

OPG Ačić Dubravko
Modernizacija poslovanja OPG-a Ačić Dubravko

LAGUR Istarska batana 
Pilot projekt “Od mora do stola”

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje obrta SKLAD

Obrt HIDRAULIKA CVITIĆ, vl. Vlado Cvitić
Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta HIDRAULIKA CVITIĆ

OPG Franko Fučić
Potpora za pokretanje poslovanja OPG-u Franko Fučić

OPG David Deklić
Izrada nove web stranice vinarije Deklić

OPG Valter Kocijančić
Izgradnja i opremanje robinzonskog kampa

OPG Luka Šegon
Sadnja nasada krušaka te opremanje postrojenja za preradu istih u sok od kruške

OPG Marko Bratović
Nabava nove poljoprivredne mehanizacije u svrhu modernizacije poslovanja

Studio Sonda d.o.o.
Izgradnja i opremanje profesionalnog fotografskog studija za izdavanje digitalnih fotografija

PAPAGO d.o.o.
Uređenje i opremanje novog ptičjeg parka “PAPAGO PARK”

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Informatizacija poslovanja obrta SKLAD

OPG Gržinić Gracijano
Modernizacija poslovanja OPG-a Gržinić Gracijano

OPG Valter Kocijančić
Restrukturiranje i konverzija vinograda

Društvo invalida Poreč
“Ja znam, ja mogu”

Ghia Pro d.o.o.
Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje u poduzeću Ghia Pro

Likovna udruga Poreč
Program rada LUP – Likovna udruga Poreč

Studio Sonda d.o.o.
Optimizacija poslovnih procesa u poduzeću Studio Sonda d.o.o.

Obrt EURO FLEX, vl. Čedo Cvitić
Modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodnih kapaciteta obrta EURO FLEX

Općina Tinjan
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Milotići-Šurani

Općina Tinjan
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra “Kuća istarskog pršuta”

OPG Darko Kadum
Uređenje kušaonice “Centar agro-turističkih zbivanja”

OPG Marko Zgrablić
Izgradnja i opremanje prezentacijsko-prodajnog objekta za In Sylvis vina

TISSA arhitektura, dizajn i unutarnje uređenje d.o.o.
Izrada nove web stranice arhitektonskog studia TISSA

UDRUGA PROIZVOĐAČA ISTARSKOG PRŠUTA
Projekt promocije istarskog pršuta na domaćem i EU tržištu

Grizli komunikacije d.o.o.
Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u poduzeću Grizli komunikacije d.o.o.

PLAY DIGITAL d.o.o.
Osmišljavanje i razvoj novog softverskog rješenja za on-line prodaju