Reference

Adrenalina j.d.o.o.
Uvođenje dodatnih sadržaja u adrenalinski park „ADRENALINA“

Općina Vižinada-Visinada
Centar za posjetitelje “Okusi prošlosti”

Općina Vižinada-Visinada
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica

Općina Vižinada-Visinada
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis

Općina Vižinada-Visinada
Umjetnost bez granica

LAGUR Istarski švoj
Pilot projekt “More od malih nogu”

LAGUR Plodovi mora
Pilot projekt “Pobjednik”

Trafex d.o.o.
Povećanje kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti poduzeća Trafex d.o.o.

AUTO MOTUS d.o.o.
Proširenje proizvodnih kapaciteta u poduzeću AUTO MOTUS d.o.o.

 OPG Damir Mihelić – Vina Ghira ‎
Potpora za razvoj poslovanja OPG-a Damir Mihelić

Građevinski obrt ISTRA L, vl. Sandi Jugovac
Proširenje kapaciteta u građevinskom obrtu ISTRA L

Turistički obrt AIDA, vl. Amer Šaškin
Izrada nove web stranice turističkog obrta AIDA

ICC concept d.o.o.
Izrada nove web stranice poduzeća ICC concept d.o.o.

INFOSIT d.o.o.
Internacionalizacija poslovanja poduzeća Infosit d.o.o.

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Izrada web stranice za promociju inovativnog proizvoda Superleveller

TRIBIE, poljoprivredni obrt, vl. Robert Sodomaco   
Unaprjeđenje sustava proizvodnje povrća na poljoprivrednom gospodarstvu

OPG Kocijančić Davor 
Nabava mehanizacije i izrada objekta za skladištenje hrane za stoku, poljoprivredne mehanizacije i opreme

OPG Damir Mihelić – Vina Ghira 
Nabava poljoprivredne mehanizacije i gospodarskog vozila za povećanje konkurentnosti

Općina Vižinada – Visinada 
Izrada strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada

OPG Robert Fatorić
Modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja

OPG Dinko Benolić
Nabava poljoprivredne mehanizacije u svrhu modernizacije poslovanja OPG-a  Dinko Benolić

Komunalni servis Rovinj
Ulaganje u ribarnicu u Rovinju

Vižula d.o.o. 
Nabava i opremanje montažnog objekta za maloprodaju ribe

OPG Bajok, Šćulac Nevio
Modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja OPG-a Bajok

OPG David Deklić – Vina Deklić
Krizno skladištenje vina

Obrt za vinogradarstvo i vinarstvo vl. Dino Deklić
Krizno skladištenje vina

OPG Luka Šegon
Podizanje novog vinograda vinskih kultivara s opremanjem

OPG David Deklić – Vina Deklić
Podizanje novih vinograda vinskih kultivara sa opremanjem

OPG Coryland
Pokretanje nove djelatnosti na gospodarstvu – uzgoj pčela i proizvodnja meda

Studio Sonda d.o.o.
Izgradnja i opremanje profesionalnog fotografskog studija za izdavanje digitalnih fotografija

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić – projekt LEVEL UP
Level up- proširenje proizvodnog programa obrta SKLAD

Obrt “MAFRO”, vl. Krešimir Lakošeljac
E-instalater

Udruga mladih – USB Poreč
Tko sam ja

OPG Ačić Dubravko
Modernizacija poslovanja OPG-a Ačić Dubravko

LAGUR Istarska batana 
Pilot projekt “Od mora do stola”

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje obrta SKLAD

Obrt HIDRAULIKA CVITIĆ, vl. Vlado Cvitić
Proširenje proizvodnih kapaciteta obrta HIDRAULIKA CVITIĆ

OPG Franko Fučić
Potpora za pokretanje poslovanja OPG-u Franko Fučić

OPG David Deklić
Izrada nove web stranice vinarije Deklić

OPG Valter Kocijančić
Izgradnja i opremanje robinzonskog kampa

OPG Luka Šegon
Sadnja nasada krušaka te opremanje postrojenja za preradu istih u sok od kruške

OPG Marko Bratović
Nabava nove poljoprivredne mehanizacije u svrhu modernizacije poslovanja

PAPAGO d.o.o.
Uređenje i opremanje novog ptičjeg parka “PAPAGO PARK”

Obrt SKLAD, vl. Davor Krizmanić
Informatizacija poslovanja obrta SKLAD

OPG Gržinić Gracijano
Modernizacija poslovanja OPG-a Gržinić Gracijano

OPG Valter Kocijančić
Restrukturiranje i konverzija vinograda

OPG David Deklić – Vina Deklić
Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskog vozila sa svrhom jačanja konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva

OPG Marko Bratović 
Nabava nove poljoprivredne mehanizacije u svrhu modernizacije poljoprivredne proizvodnje

Općina Vižinada – Visinada 
Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta

OPG Antun Ferenac 
Modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja

OPG Brčić Edi 
Nabava poljoprivredne mehanizacije u svrhu modernizacije poslovanja OPG-a Brčić Edi

Općina Kaštelir – Labinci 
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Rogovići

Ližnjan Brnestra d.o.o.
Ribarnica Ližnjan

Poljoprivredni obrt Demark, vl. Alen Demark
Konverzija vinograda na parceli Stancija Benčić u sklopu poljoprivrednog obrta Demark

LAG “Sjeverna Istra”
Među-evaluacijsko izvješće LEADER/CLLD-a i rada LAG-a “Sjeverna Istra”

Općina Sv. Lovreč
Ulaganje u izradu Prostornog plana uređenja općine

Opg Đidio Devalentinis -Vina Devalentinis
 Nabava opreme za poboljšanje proizvodnih procesa OPG-a Đidio Devalentinis

OPG San Vital 
 Rekonstrukcija i opremanje objekta radi pružanja usluge smještaja u ruralnoj kući za odmor u svrhu obavljanja diversificirane djelatnosti

Društvo invalida Poreč
“Ja znam, ja mogu”

PLAY DIGITAL d.o.o.
Osmišljavanje i razvoj novog softverskog rješenja za on-line prodaju

UDRUGA PROIZVOĐAČA ISTARSKOG PRŠUTA
Projekt promocije istarskog pršuta na domaćem i EU tržištu

Ghia Pro d.o.o.
Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje u poduzeću Ghia Pro

Likovna udruga Poreč
Program rada LUP – Likovna udruga Poreč

Studio Sonda d.o.o.
Optimizacija poslovnih procesa u poduzeću Studio Sonda d.o.o.

Obrt EURO FLEX, vl. Čedo Cvitić
Modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodnih kapaciteta obrta EURO FLEX

Općina Tinjan
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na dionici Milotići-Šurani

Općina Tinjan
Uređenje i opremanje interpretacijskog centra “Kuća istarskog pršuta”

OPG Darko Kadum
Uređenje kušaonice “Centar agro-turističkih zbivanja”

OPG Marko Zgrablić
Izgradnja i opremanje prezentacijsko-prodajnog objekta za In Sylvis vina

TISSA arhitektura, dizajn i unutarnje uređenje d.o.o.
Izrada nove web stranice arhitektonskog studia TISSA

Grizli komunikacije d.o.o.
Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u poduzeću Grizli komunikacije d.o.o.

Obrt Cocolo, vl. Elvio Kokolo
Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za uzgoj grožđa i maslina

OPG Bajkin Loris
Nabava poljoprivredne mehanizacije u svrhu unaprjeđenja vlastite poljoprivredne proizvodnje

OPG Luka Šegon 
Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i gospodarsko vozilo s ciljem podizanja konkurentnosti

Obrt Sošić, vl. Adriano Sošić  
Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije obrta

OPG Sergo Radovan 
Modernizacija i unaprjeđenje procesa rada i poslovanja

VILA ROMANA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Toni Banko
Opremanje proizvodnog pogona Bašići-Vina Banko

OPG Mario Delben 
Ulaganje u izgradnju nadstrešnice, navodnjavanje, nabava mehanizacije i opreme

OPG Beaković Lončar Valentina 
Nabava opreme i mehanizacije za rad u masliniku na poljoprivrednom gospodarstvu Valentina Lončar Beaković

Operativna skupina “Lokalitet” 
Uspostavljanje kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

EUROSJEME, poljoprivredni obrt, vl. Diego Lubiana
Nabava poljoprivredne mehanizacije za obradu tla

OPG Mihelić Damir – Vina Ghira
Restrukturiranje i konverzija vinograda OPG Damir Mihelić

OPG David Deklić – Vina Deklić
Izgradnja gospodarske građevine – vinarije

Poljoprivredni obrt Poropat
Podizanje konkurentnosti Poljoprivrednog obrta Poropat ulaganjem u alternativne načine držanja kokoši nesilica

OPG Prenc Marija
Unapređenje poslovanja mladog poljoprivrednika i povećanje proizvodnje grožđa