Blog

Ulaganje u vinarije i marketing vina

Barrels of wine in a wine cellar, an ancient wine cellar with vaulted brick ceilings, winemaking, space for text

OTVOREN

Rok prijave produljen do: 30.06.2020. godine

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • poduzeća u sektoru vina (vinarije- fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave)
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije

Fizičke osobe moraju biti u sustavu poreza na dohodak ili dobit. Isto tako podnositelj mora dokazati sljedeće:

 • da odabrani ponuditelji raspolažu resursima za izvođenje/ isporuku nuđenih roba, usluga i/ili radova koji su predmet projekta
 • da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava i/ili da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta
 • da je sposoban podmiriti obveze u roku njihova dospijeća

INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 •  EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća
 •  EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
 •  EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

 •  za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova
 •  za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova
 •  za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj financijskoj godini nije ograničen. Međutim u okviru iste financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od:

 •  EUR 1.500.000 za mikro mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)
 •  EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
 •  EUR 550.000  za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI ZA MJERU ULAGANJA

 • troškovi izgradnje/ rekonstrukcije, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnju pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
 • kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti
 • opći troškovi povezani s izgradnjom/ poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
 • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova

Troškovi stjecanja (kupnje) nepokretne imovine ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova građenja. Troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta na gospodarstvu, izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu ne smiju premašiti 10% od maksimalno prihvatljivih troškova, a pod uvjetom da je prezentacijski ili prodajni objekt predmet ulaganja ili je kao takav postojao i prije na lokaciji provedbe projekta te su aktivnosti uređenja okoliša usmjerene u poboljšanje funkcije prezentacijskog ili prodajnog objekta.

Lista prihvatljivih troškova dostupna je na sljedećoj poveznici: Lista prihvatljivih troškova

Za dodatne informacije i pravovremenu pripremu projekta slobodno nam se obratite.

Vaš Key consulting Tim!