Blog

Zanimljive promjene u postupku prijavljivanja projekata na natječaje

Zanimljive promjene u postupku prijavljivanja projekata na natječaje

Na radnom sastanku sa novinarima ministar regionalnog razvoja i fondova EU, gospodinTomislav Tolušić najavio je zanimljive promjene u postupku prijavljivanja projekata na natječaje:

  • pojednostavljenje postupka ocjenjivanja prijave: smanjenje sa sedam na pet administrativnih koraka provjere, iako je dugoročni cilj smanjiti ovu proceduru samo na tri koraka
  • smanjenje minimalnog iznosa koji poduzetnici mogu dobiti na natječajima za ulaganje u izgradnju i opremanje sa 1.500.000 kn odnosno 500.000 kn na 300.000 kn, čime će se omogućiti da se na navedene natječaje mogu prijaviti i prijavitelji kojima je minimalni iznos ulaganja bio preveliki
  • ukidanje obvezujućeg pisma banke i ukidanje obveznog depozita, čime se prijaviteljima smanjuju nepotrebni početni troškovi same prijave
  • ukidanje postupka javne nabave za korisnike koji nisu obveznici javne nabave, čime će se uvelike olakšati i ubrzati postupak provedbe projekta
  • smanjenje broja dokumentacije i spajanje raznih obrazaca radi jednostavnije prijave i bržeg ocjenjivanja iste (sa 180 dana na 90 do 120 dana, uz cilj da se ovaj rok smanji na 60 dana)

Jedan od razloga pokretanja navedenih promjena jest nedostatno povlačenje novca iz strukturnih fondova EU. Na ovaj način trebao bi se prijaviteljima uvelike olakšati i skratiti proces prijave, a i sama evaluacija pristiglih projekata trebala bi biti znatno kraća.

Nestrpljivo iščekujemo i službene promjene.

Budite informirani!

Vaš Key consulting Tim!